Kierunek Matematyka (st II): Wykłady monograficzne i przedmioty obieralne (2020/21)

Wykłady monograficzne i przedmioty obieralne dla II stopnia (kierunek Matematyka) w roku akademickim 2020/21PRZEDMIOTY OGRANICZONEGO WYBORU

Wykład monograficzny I w języku angielskim (semestr III )
 • Introduction to modern cryptography - prof. Bogdana Oliynyk
 • Stochastic process in insurance and finance - prof. dr hab. Mykola Bratiichuk

  Wykład monograficzny II (semestr III )
 • Rachunek operatorowy - dr hab. Beata Sikora, prof. PŚ
 • Wybrane metody modelowania matematycznego - prof. dr hab. inż. Radosław Grzymkowski

  Seminarium w języku angielskim (semestr III )
 • Selected topics in mathematics - prof. Olga Macedońska-Nosalska
 • Mathematical modeling in theory and implementations - prof. Wladimir Mitiuszew


  PRZEDMIOTY SWOBODNEGO WYBORU

  Przedmiot obieralny I (semestr IV)
 • Programowanie obiektowe w T-SQL Microsoft SQL Server - dr inż. Zbigniew Marszałek
 • Programowanie w PL/SQL firmy Oracle - dr inż. Zbigniew Marszałek
 • Biomatematyka - dr hab. inż. Wojciech Kempa, prof. PŚ
 • Teoria kolejek - dr hab. inż. Wojciech Kempa, prof. PŚ

  Przedmiot obieralny II (semestr IV)
 • Współczesna teoria zbieżności - dr inż. Andrzej Starosolski
 • Małe liczby kardynalne - dr inż. Andrzej Starosolski
 • Skończone grupy permutacji - dr inż. Witold Tomaszewski
 • Kody korekcyjne - dr inż. Witold Tomaszewski
 • Podstawy deskryptywnej teorii mnogości - dr inż. Alicja Samulewicz


  UWAGA!
  Maksymalna liczba studentów wybierających wykład monograficzny nie może być większa niż 20 osób, natomiast liczba studentów wybierających przedmiot obieralny nie może być mniejsza niż 16. O wyborze przedmiotu decydować będzie miejsce na liście rankingowej ocen.