Kierunek Informatyka (st II): Wykłady monograficzne i przedmioty obieralne (2020/21)

Wykłady monograficzne i przedmioty obieralne dla II stopnia (kierunek Informatyka) w roku akademickim 2020/21PRZEDMIOTY OGRANICZONEGO WYBORU

Wykład monograficzny I w języku angielskim (semestr II)
 • Advances of neural networks computing - prof. Giacomo Capizzi
 • Algorithms for image processing and computer vision - prof. Giacomo Capizzi

  Wykład monograficzny II w języku angielskim (semestr III )
 • Intelligent robot programming technologies - prof. Robertas Damasevicius
 • Software evolution and maintenance - prof. Robertas Damasevicius

  Wykład monograficzny III (semestr III )
 • Teoria informacji: kody i kompresja - prof. dr hab. Orest Artemovych
 • Tworzenie aplikacji bazodanowych - dr inż. Adam Zielonka


  PRZEDMIOTY SWOBODNEGO WYBORU

  Przedmiot obieralny I  (semestr III)
 • Teoria szachów - dr inż. Piotr Słanina
 • Webowe gry planszowe - dr inż. Marek Żabka

  Przedmiot obieralny II (semestr III)
 • Data analysis and Visualisation in Matlab - prof. Robertas Damasevicius
 • Podstawy druku 3D - dr inż. Sebastian Pabiasz
 • REST API - integracja platform sprzedażowych - dr inż. Sebastian Pabiasz

  Przedmiot obieralny III (semestr III)
 • Bezpieczeństwo systemów informatycznych - dr inż. Jarosław Karcewicz
 • Bezpieczeństwo sieciowych systemów operacyjnych - dr inż. Jarosław Karcewicz
 • Neuroinformatyka - dr inż. Adrian Kapczyński

  UWAGA!
  Minimalna liczba studentów wybierających wykład monograficzny nie może być mniejsza niż 15 osób. Liczba studentów wybierających przedmiot obieralny również nie może być mniejsza niż 15. O wyborze przedmiotu decydować będzie miejsce na liście rankingowej ocen ze studiów I stopnia.