Kierunek Informatyka, studia niestacjonarne (st I): Wykłady monograficzne i przedmioty obieralne (2020/21)

Wykłady monograficzne i przedmioty obieralne dla I stopnia (kierunek Informatyka) w roku akademickim 2020/21PRZEDMIOTY SWOBODNEGO WYBORU

Przedmiot obieralny I  (semestr IV)
  • Badanie interakcji człowiek-komputer - dr inż. Zbigniew Sroczyński
  • Elementy analizy kombinatorycznej - dr inż. Jacek Uryga