Zapraszamy na nową stronę Wydziału: www.polsl.pl/rms/
Informacje znajdujące się na obecnej stronie mogą być nieaktualne.

Studia niestacjonarne

Terminy zjazdów dla studiów niestacjonarnych I stopnia na kierunku Informatyka (profil praktyczny):Rozkład zajęć na poszczególnych zjazdach można sprawdzić na stronie plan.polsl.pl lub pobrać terminarz:Informacje o sposobie prowadzenia zajęć (więcej)