Sylwetka absolwenta kierunku INFORMATYKA

Absolwent będzie posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień informatyki. W szczególności będzie rozumieć działanie współczesnych systemów komputerowych oraz posiadać wiedzę z zakresu podstaw informatyki, systemów operacyjnych, sieci komputerowych, baz danych i inżynierii oprogramowania umożliwiającą aktywny udział w realizacji różnego rodzaju projektów informatycznych. Absolwent będzie także posiadać umiejętność programowania komputerów oraz pracy w zespołach programistycznych. Będzie znał zasady prawne i etyczne dotyczące własności intelektualnej. Studia kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera informatyki.

Absolwent studiów pierwszego stopnia będzie znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz będzie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresy informatyki. Absolwent będzie przygotowany do pracy w firmach informatycznych zajmujących się budową, wdrażaniem lub pielęgnacją narzędzi i systemów informatycznych oraz w innych firmach i organizacjach, w których takie narzędzia i systemy są wykorzystywane. Absolwent specjalności „Kryptografia” będzie przygotowany do szyfrowanie i deszyfrowania danych, zabezpieczania systemów informatycznych oraz bezpiecznej transmisji danych w sieciach. Absolwent specjalności „Multimedia” będzie przygotowany do pracy w agencjach reklamowych, studiach dźwiękowych, filmowych i fotograficznych. Absolwenci specjalności „Programowanie Internetu” będą przygotowani do tworzenia serwisów internetowych, portali informacyjnych i społecznościowych. Absolwenci wszystkich specjalności będą przygotowani do podjęcia trzysemestralnych studiów drugiego stopnia.