Jak pozyskać środki na badania naukowe, współpracę itp.

Informacje o konkursach i zasadach składania wniosków można znaleźć na poniższych stronach:

Uwaga: Przed złożeniem wniosków (również w instytucjach krajowych lub europejskich) należy skontaktować się z Działem Badań Naukowych Politechniki Śląskiej.