Pełnomocnik Dziekana ds. Osób Niepełnosprawnych

Rafał Brociek

Pełnomocnik Dziekana ds. Osób Niepełnosprawnych

na okres od 1.09.2017 do 31.08.2020

Dyżur: wtorek 1200 - 1400, p. 509 I

Kontakt mailowy: Rafal.Brociek@polsl.pl