Bal Wydziału Matematyki Stosowanej

Uczelniana Liga Profesorów

ULP to coroczne rozgrywki, w których każdy wydział Politechniki może wystawić swoją reprezentację. W kadrze wystąpić może pracownik, który posiada tytuł min. doktora.

Wędrówki Górskie