Dział IT

Poniżej znajdują się poradniki dla studentów, w których opisane są różne problemy i zagadnienia związane z infrastrukturą techniczno-informatyczną Wydziału Matematyki Stosowanej oraz Politechniki Śląskiej.

Konta Wydziałowe

Konto w domenie ms.polsl.pl

Sieć bezprzewodowa

Sieć wi-fi o nazwie "MATEMATYKA"

Darmowe oprogramowanie firmy Microsoft

Program licencyjny zapewnia prowadzącym zajęcia z technologii informatycznych dostęp do najnowszego oprogramowania firmy Microsoft. Dzięki temu studenci i pracownicy dydaktyczni mogą wykorzystać bezpłatnie najnowsze oprogramowanie zarówno na uczelni, jak i w domu.

Centrum Informatyczne

Konto w domenie student.polsl.pl, SOTS, poczta elektroniczna, sieć "EDUROAM".
Informacje i linki do ważnych instrukcji opisanych na stronie Centrum Informatycznego Politechniki Śląskiej.

Laboranci

Na Wydziale dostępni są laboranci, do których można się zgłaszać w przypadku problemów technicznych.