Zapraszamy na nową stronę Wydziału: www.polsl.pl/rms/
Informacje znajdujące się na obecnej stronie mogą być nieaktualne.

Na Wydziale Matematyki Stosowanej prowadzone są następujące kierunki studiów


Matematyka

studia I stopnia (licencjackie, 6 semestralne)

o specjalnościach:

 • Matematyka finansowa
 • Matematyka stosowana
 • Matematyka informatyczna

Program studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2021/2022 (zatwierdzony Uchwałą Senatu nr 17/2021 z dnia 22 lutego 2021 r.)

Program studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2019/2020 i w roku akademickim 2020/2021 (zatwierdzony Uchwałą Senatu nr 71/2019 z dnia 15 lipca 2019 r.)
Plan studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2019/2020 i w roku akademickim 2020/2021
Karty przedmiotu na rok akademicki 2020/21
Karty przedmiotu na rok akademicki 2019/20

Program kształcenia dla studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2018/2019 (zatwierdzony przez Radę Wydziału 12 IX 2018)
Karty przedmiotu na rok akademicki 2018/19


studia II stopnia (uzupełniające magisterskie, 4 semestralne)

o specjalnościach:
 • Statystyka
 • Kryptografia
 • Modelowanie matematyczne
 • Matematyka w ekonomii
 • Matematyka teoretyczna

Program studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2021/2022 (zatwierdzony Uchwałą Senatu nr 17/2021 z dnia 22 lutego 2021 r.)

Program studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2019/2020 i w roku akademickim 2020/2021 (zatwierdzony Uchwałą Senatu nr 71/2019 z dnia 15 lipca 2019 r.)
Plan studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2019/2020 i w roku akademickim 2020/2021
Karty przedmiotu na rok akademicki 2020/21
Karty przedmiotu na rok akademicki 2019/20

Informatyka

studia I stopnia (inżynierskie, 7 semestralne)

o specjalnościach:

 • Multimedia
 • Programowanie Internetu
 • Programowanie aplikacji mobilnych
 • Sieci komputerowe: bezpieczeństwo i zarządzanie
 • Inżynieria analizy danych

Program studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2019/2020, w roku akademickim 2020/2021 oraz w roku akademickim 2021/2022 (zatwierdzony Uchwałą Senatu nr 71/2019 z dnia 15 lipca 2019 r.)
Plan studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2019/2020 i w roku akademickim 2020/2021 (studia stacjonarne)
Karty przedmiotu na rok akademicki 2020/21 (studia stacjonarne)
Karty przedmiotu na rok akademicki 2019/20 (studia stacjonarne)
Plan studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2019/2020 i w roku akademickim 2020/2021 (studia niestacjonarne)
Karty przedmiotu na rok akademicki 2020/21 (studia niestacjonarne)
Karty przedmiotu na rok akademicki 2019/20 (studia niestacjonarne)

Program kształcenia dla studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2018/2019 (zatwierdzony przez Radę Wydziału 25 IV 2018)
Karty przedmiotu na rok akademicki 2018/19

Program kształcenia dla studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2017/2018 (zatwierdzony przez Radę Wydziału 22 II 2017)
Karty przedmiotu na rok akademicki 2017/18


studia II stopnia (magisterskie, 4 semestralne)
o specjalnościach:
 • Uczenie maszynowe
 • Przetwarzanie i ochrona informacji

Program studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2021/2022 (zatwierdzony Uchwałą Senatu nr 17/2021 z dnia 22 lutego 2021 r.)

Program studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2019/2020 i w roku akademickim 2020/2021 (zatwierdzony Uchwałą Senatu nr 88/2019 z dnia 16 września 2019 r.)
Plan studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2019/2020 i w roku akademickim 2020/2021
Karty przedmiotu na rok akademicki 2020/21
Karty przedmiotu na rok akademicki 2019/20