Zajęcia prowadzone zdalnie

w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronowirusa

Pełnomocnik Rektora ds. Studenckich

Terminy przyjmowania studentów przez Pełnomocnika Rektora ds. Studenckich

Informacje ogólne

Organizacja roku akademickiego, regulamin, ustawa.

Wzory podań, pomoc materialna, domy studenckie

Praktyki

Praca dyplomowa

Informacje o zasadach dyplomowania, egzaminie dyplomowym oraz materiały do pisania pracy dyplomowej

Pełnomocnik Dziekana ds. Osób Niepełnosprawnych

Mapa rozmieszczenia sal

Mapa rozmieszczenia sal, w których odbywają się zajęcia

Courses in English

Przedmioty prowadzone w języku angielskim

Kierunek Informatyka, studia niestacjonarne (st I): Wykłady monograficzne i przedmioty obieralne (2020/21)

Wykłady monograficzne i przedmioty obieralne dla I stopnia (kierunek Informatyka studia niestacjonarne) w roku akademickim 2020/21

Kierunek Informatyka (st II): Wykłady monograficzne i przedmioty obieralne (2020/21)

Wykłady monograficzne i przedmioty obieralne dla II stopnia (kierunek Informatyka) w roku akademickim 2020/21

Kierunek Informatyka (st I): Wykłady monograficzne i przedmioty obieralne (2020/21)

Wykłady monograficzne i przedmioty obieralne dla I stopnia (kierunek Informatyka) w roku akademickim 2020/21

Kierunek Matematyka (st II): Wykłady monograficzne i przedmioty obieralne (2020/21)

Wykłady monograficzne i przedmioty obieralne dla II stopnia (kierunek Matematyka) w roku akademickim 2020/21

Kierunek Matematyka (st I): Wykłady monograficzne i przedmioty obieralne (2020/21)

Wykłady monograficzne i przedmioty obieralne dla I stopnia (kierunek Matematyka) w roku akademickim 2020/21

Tematyka prac dyplomowych i projektów inżynierskich (2020/21)

Lista proponowanej tematyki prac dyplomowych licencjackich i magisterskich oraz projektów inżynierskich w roku akademickim 2020/21