Informacje ogólne

Organizacja roku akademickiego, regulamin, ustawa.

Wzory podań, pomoc materialna, praktyki, domy studenckie

Praca dyplomowa

Informacje o zasadach dyplomowania, egzaminie dyplomowym oraz materiały do pisania pracy dyplomowej

Pełnomocnik Rektora ds. Studenckich

Terminy przyjmowania studentów przez Pełnomocnika Rektora ds. Studenckich

Pełnomocnik Dziekana ds. Osób Niepełnosprawnych

Mapa rozmieszczenia sal

Mapa rozmieszczenia sal, w których odbywają się zajęcia

Courses in English

Przedmioty prowadzone w języku angielskim

Kierunek Matematyka (st II): Wykłady monograficzne i przedmioty obieralne (2019/20)

Proponowane przedmioty obieralne i monograficzne dla II stopnia (kierunek Matematyka) w roku akademickim 2019/20

Kierunek Matematyka (st I): Wykłady monograficzne i przedmioty obieralne (2019/20)

Wykłady monograficzne i przedmioty obieralne dla I stopnia (kierunek Matematyka) w roku akademickim 2019/20

Kierunek Informatyka: Wykłady monograficzne i przedmioty obieralne (2019/20)

Wykłady monograficzne i przedmioty obieralne dla I stopnia (kierunek Informatyka) w roku akademickim 2019/20

Kierunek Matematyka (st II): Tematyka prac dyplomowych magisterskich (2019/20)

Lista proponowanej tematyki prac dyplomowych magisterskich dla kierunku Matematyka w roku akademickim 2019/20

Kierunek Matematyka (st I): Tematyka prac dyplomowych licencjackich (2019-2020)

Lista proponowanej tematyki prac dyplomowych liencjackich dla kierunku Matematyka w roku akademickim 2019/20

Kierunek Informatyka: Tematyka projektów inżynierskich (2019/20)

Lista proponowanej tematyki projektów inżynierskich dla studentów kierunku Informatyka w roku akademickim 2019/20.

Tematyka prac dyplomowych, wykłady monograficzne i przedmioty obieralne na rok akademicki 2019/20