Samorząd studencki

Samorząd Studencki Wydziału Matematyki Stosowanej reprezentuje studentów przed Władzami Wydziału. Jest też organizatorem wielu ciekawych projektów, służących poszerzaniu studenckiego życia kulturalnego, takich jak:

  • Otrzęsiny Wydziałowe,
  • Wydziałowy Integracyjny Rajd,
  • Bal Wydziału Matematyki Stosowanej,
  • Rajd Wiosenny,
Samorząd Studencki wspiera także w sprawach związanych ze stypendiami czy przestrzeganiem praw studenta. Zajmuje się propagowaniem gadżetów Wydziałowych, a nawet występuje do Dziekana o godziny dziekańskie.
Studenci zawsze mogą zwrócić się do Samorządu o pomoc.

Email:    Samorzad.MS@gmail.com
Zapraszamy na nasze konto na facebooku!


Skład Rady Samorządu Wydziału:

Przewodnicząca

Katarzyna Ptaszyńska

Zastępca

Patrycja Staśko

Pozostali członkowie


- Helena Niemczynowska
- Kalina Serwata
- Alicja Winnicka
- Barbara Świerczyna
- Anna Tokarska
- Martyna Sobik