Galeria

Piramida Sierpińskiego

Galeria fraktali studentów - Piramida Sierpińskiego. Studenci zbudowali Fraktalną Piramidę Sierpińskiego, czyli twór przestrzenny o zerowej objętości i wymiarze równym 2 (zobacz film)