Interaktywna Platforma Edukacyjna ForMath

Interaktywna Platforma Edukacyjna

Dla studentów Wydziału Matematyki Stosowanej uruchomiona została interaktywna platforma zdalnej edukacji, przygotowana w ramach projektu "Matematyka - interaktywne studia z przyszłością".

ForMath to system komputerowy dostępny z poziomu przeglądarki www, który służy do samodzielnej nauki wybranych działów matematyki oraz poszerzenia wiadomości w tym zakresie. Poprzez kontekstowe wskazówki na każdym etapie rozwiązywania zadania, dobór zadań do poziomu wiedzy oraz analizę błędów, wspomaga naukę matematyki, w szczególności na pierwszych trzech semestrach studiów.

ForMath uwzględnia potrzeby osób niepełnosprawnych. Przede wszystkim umożliwia zdalną naukę osobom niepełnosprawnym ruchowo. Przy użyciu platformy student może uczyć się w dowolnym czasie i dowolnym miejscu, pod warunkiem dostępu do Internetu. Ponadto, powstaje specjalny moduł dla niewidomych i niedowidzących. Wzory matematyczne i obrazy zostaną zaadaptowane do formy odczytywalnej przez syntezator mowy.

Studenci zainteresowani korzystaniem z platformy ForMath proszeni są o zgłoszenie w biurze projektu p.525 lub do dr. Marka Żabki w celu założenia konta na platformie.

Adres platformy: 4math.ms.polsl.pl