Działalność

Eksponaty zebrane w ramach działalności Koła: zobacz Maszyny Liczące.

Członkowie Koła biorą też udział w akcjach popularyzujących matematykę i jej historię dla uczniów szkół średnich m. in. 8.XII.2011 na Wydziale Matematyki Stosowanej impreza p.t. "Liczba PI, jej historia i wpływ na kreatywność w matematyce", 9.IV.2013 w Liceum Ogólnokształcącym nr 3 w Gliwicach impreza p.t.: "Matematyka po tamtej stronie lustra".

Ponadto członkowie naszego Koła w roku akademickim 2013/14 czynnie wspierali akcję dydaktyczną dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego nr 3 w Gliwicach, polegającą na uzupełnieniu programu szkolnego tematami ułatwiającymi rozumienie treści wykładanych na zajęciach z matematyki na I semestrze studiów na Politechnce Śląskiej.

W ramach działalności naszego Koła mieści się też prowadzenie gablot dydaktycznych. Aktualnie pod naszą opieką są gabloty w ramach których prezentujemy: galerie "Kobiet Matematyki" (pod opieką Agaty Korzus), historię wybranych symboli matematycznych.

W 2013 roku opracowaliśmy własny plakat zapraszający na Noc Naukowców Politechniki Śląskiej. W tym celu wykorzystaliśmy znany obraz Rafaela p.t. Szkoła Ateńska.

Zagadki:
 • Czy wiesz, który z uczonych przedstawionych na tym obrazie to Euklides, a który Pitagoras?
 • Czy mamy tu postać Archimedesa?

  Dnia 16.09.2015 podpisano umowę o współpracy dydaktycznej i popularyzowaniu nauki pomiędzy naszym Wydziałem - reprezentowanym przez dziekana, pana profesora Radosława Grzymkowskiego, a I LO im. Antoniego Osuchowskiego w Cieszynie - reprezentowanym przez v-ce dyrektora, pana mgr-a Dariusza Gruszkę-Probsta. Inicjatorką nawiązania tej współpracy z ramienia naszego Koła była Patrycja Wala. Nasze Koło - wraz z jego opiekunem - przejęło formalną opiekę nad realizacją nawiązanej współpracy.
  Na załączonym zdjęciu, wykonanym przez pana Dariusz Gruszkę-Probsta, tuż po podpisaniu umowy, stoją (od lewej strony): Patrycja Wala, pani mgr Renata Janik - nauczycielka matematyki w I LO, nasz dziekan - profesor Radosław Grzymkowski oraz opiekun Koła - Roman Wituła.


  Podziękowanie za przeprowadzone warsztaty od uczniów II Liceum Ogólnokształcącego im. W. Wróblewskiego w Gliwicach w 2016 roku.


  W czerwcu 2016r. Koło Miłośników Historii Matematyki i Informatyki wzięło udział w imprezie popularyzującej naukę w niemieckiej szkole Neusatz – Grundschule w miejscowości Worms. Z tej okazji przygotowaliśmy pokaz historycznego sprzętu liczącego. Zaprezentowaliśmy między innymi: liczydła (sorobany i szczoty), arytmometry oraz historyczne kalkulatory. Pokazany przez nas sprzęt cieszył się dużym zainteresowaniem wśród zwiedzających, a wystawa wzbudziła zainteresowanie historią matematyki i informatyki. Z tej okazji przygotowaliśmy plakaty oraz ulotki w języku niemieckim, reklamujące działalność Naszego Koła. W nawiązaniu kontaktu z szkołą w Worms pomógł nam nasz Opiekun – dr hab. Roman Wituła. Poniżej prezentujemy mini-fotorelację z tej imprezy oraz przygotowany plakat i ulotkę (ich autorem jest Marcin Szweda).

  Pobierz plakat oraz ulotkę

  Podziękowanie za udział w Nocy Naukowców w 2016 roku.


  Podziękowanie za przeprowadzone warsztaty od uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. A. Osuchowskiego w Cieszynie w 2016 roku.


  Podziękowanie za współpracę od uczniów i nauczycieli II Liceum Ogólnokształcącego w Gliwicach w 2017 roku.

  Podziękowania od Biblioteki Głównej Politechniki Śląskiej za przekazane książki.


  Podziękowanie za przeprowadzone warsztaty od uczniów II Liceum Ogólnokształcącego im. W. Wróblewskiego w Gliwicach w 2017 roku.


  Podziękowanie za udział w Nocy Naukowców w 2017 roku. • Created by Ewelina Domalik