Współpraca

Opiekę nad sprawnością techniczną (od strony elektrycznej) zgromadzonego przez członków Koła sprzętu obliczeniowego zapewnia dr inż. Piotr Zientek z Katedry Maszyn Elektrycznych oraz zacne grono kolegów z Katedry Mechatroniki na Wydziale Elektrycznym pod kierunkiem dra habilitowanego inżyniera Tomasza Trawińskiego. Podziękowania należą się również panu Przemysławowi Woźniakowi za pomoc w realizacji projektów techniczno - graficznych reklamujących nasze Koło.

Specjalne podziękowania od członków Koła za pomoc udzieloną w gromadzeniu i zapewnieniu pełnej sprawności technicznej zgromadzonego sprzętu obliczeniowego składamy Panom: Markowi Benszowi, Łukaszowi Burakiewiczowi, Marcinowi Jadachowi, Zbigniewowi Pałkowskiemu (aktualnie również opiekunowi technicznemu zgromadzonych maszyn liczących), Adamowi Warzyńskiemu, Łukaszowi Mryce, Mikołajowi Schönbachowi, Grzegorzowi Zauderowi, studentom ostatniego roku na kierunku Fizyka Techniczna z Wydziału Matematyki Stosowanej (lata 2010 - 2012): Paulinie Powroźnik, Dawidowi Kupce, Mateuszowi Turkiewiczowi, Damianowi Indece, Wojciechowi Barwinkowi, Sebastianowi Barwinkowi, Adamowi Skibie a także wszystkim tym osobom, których tu nie wymieniliśmy, a które wspierały nas czynnie przez wiele lat jeszcze przed utworzeniem naszego Koła. Opiekę graficzną oraz informatyczną nad stroną internetową sprawuje pani Ewelina Domalik.

Podziękowanie od wszystkich członków Koła i osób zaprzyjaźnionych dla Dyrektora Fiat Auto Poland Zakład Tychy za zgodę na przekazanie naszemu Kołu wysłużonego srzętu elektronicznego: zestawu komputerowego, maszyn liczących i drukarek w ramach umowy z Dziekanem naszego Wydziału o pomocy dydaktycznej w formie przekazania wysłużonego sprzętu. Wspominany sprzęt otrzymaliśmy 22.07.2013 z dostawą na uczelnię, za co tym bardziej jesteśmy wdzięczni.


Created by Ewelina Domalik