Pracownicy Wydziału Matematyki Stosowanej

WSZYSCY    A    B    C    D    F    G    H    I    J    K    L    Ł    M    N    O    P    R    S    T    U    W    Z    Ż   


dr Ewa Łobos
dr Ewa Łobos
kierownik zespołu dydaktycznego matematyków na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki

Katedra Zastosowań Matematyki i Metod Sztucznej Inteligencji
adiunkt, MS 509 II / AEiI 622a, tel. 32 237 12 03