Pierwsza litera nazwiska: A  B  C  D  G  H  I  K  L  Ł  M  N  P  R  S  T  U  W  Z  Ż
Wpisz szukany ciąg znaków:

Pracownicy spełniający kryteria wyszukiwania:


dr inż. Marcin Adam
Stanowisko:st. wykładowca
Funkcja:Pełnomocnik Dziekana ds.Monitorowania Karier Absolwentów, kierownik zespołu dydaktycznego matematyków na Wydziale Mechaniczno-Technologicznym
Jednostka:Katedra Matematyki
Email:Marcin.Adam@polsl.pl
Telefon służbowy:32 237 13 71
Zainteresowania:Analiza matematyczna. Analiza funkcjonalna. Równania i nierówności funkcyjne.
Hobby:matematyka, szachy, snooker, historia XX w.
Pokój:MS 413      (plan zajęć)
Ostatnie prace naukowe:1. M. Adam, S. Czerwik, On the double quadratic difference property, Int. J. of Appl. Math. Stat. 7 (2007), no. Fe07, 18 - 26.
2. M. Adam, S. Czerwik, On the stability of the quadratic functional equation in topological spaces, Banach J. Math. Anal. 1 (2007), no. 2, 245 - 251.
3. M. Adam, On the stability of some quadratic functional equation, J. Nonlinear Sci. Appl. 4 (2011), no. 1, 50 - 59.
4. M. Adam, S. Czerwik, Quadratic operators and quadratic functional equation, in: Nonlinear Analysis: Stability, Approximation and Inequalities, Springer Optimization and Its Applications, Vol. 68, P.M. Pardalos et al. (eds.), Springer, New York, 2012, 13 - 37.
Magister:Politechnika Śląska, 2002
Doktor:Uniwersytet Śląski, 2010
dr Katarzyna Adrianowicz
Stanowisko:st. wykładowca
Funkcja:kierownik zespołu dydaktycznego matematyków na Wydziałach w Katowicach
Jednostka:Katedra Zastosowań Matematyki i Metod Sztucznej Inteligencji
Email:Katarzyna.Adrianowicz@polsl.pl
Telefon służbowy:32 237 19 83
Zainteresowania:Metody numeryczne. Zastosowanie metod numerycznych do zagadnienia przepływu ciepła. Metoda Monte Carlo.
Pokój:MS 509 II, Katowice 256      (plan zajęć)
Ostatnie prace naukowe:1) Adrianowicz K., Rudnicki Z., Dwuwymiarowe pole temperatury w kanale spalinowym, prostopadłościennym wypełnionym gazem o pasmowych właściwościach radiacyjnych. Materiały Konferencyjne XVIII Zjazd Termodynamików, Warszawa 2002.
2) Adrianowicz K., Rudnicki Z., Wyznaczanie pola temperatury w kanale spalinowym metodą Monte Carlo. Materiały XI Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy. Gliwice - Szczyrk 2001.
3) Adrianowicz K., Rudnicki Z., Modelowanie sprzężonego zjawiska przepływu ciepła na drodze przewodzenia i promieniowania metodą Monte Carlo w układzie z gazem obojetnym. Materiały Konferencyjne XVII Zjazd Termodynamików, Zakopane 1999.
Magister:Uniwersytet Śląski, 1990
Doktor:Politechnika Śląska, 2003