Pracownicy Wydziału Matematyki Stosowanej

WSZYSCY    A    B    C    D    F    G    H    I    J    K    L    Ł    M    N    O    P    R    S    T    U    W    Z    Ż   


dr inż. Marcin Adam
dr inż. Marcin Adam
Pełnomocnik Dziekana ds. Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia
kierownik zespołu dydaktycznego matematyków na Wydziale Mechanicznym Technologicznym oraz Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki

Katedra Matematyki
adiunkt, MS 413, tel. 32 237 13 71
dr Katarzyna Adrianowicz
dr Katarzyna Adrianowicz
kierownik zespołu dydaktycznego matematyków w Ośrodku Katowice i Instytucie Fizyki

Katedra Zastosowań Matematyki i Metod Sztucznej Inteligencji
adiunkt, MS 509 II / Katowice 256, tel. 32 237 19 83
Artemovych
prof. dr hab. Orest Artemovych
Katedra Matematyki
profesor, MS 522, tel. 32 237 25 79