Pracownicy Wydziału Matematyki Stosowanej

WSZYSCY    A    B    C    D    F    G    H    I    J    K    L    Ł    M    N    O    P    R    S    T    U    W    Z    Ż   


dr hab. inż. Edyta Hetmaniok
dr hab. inż. Edyta Hetmaniok, prof. PŚ prodziekan
Prodziekan ds. Kształcenia

Katedra Zastosowań Matematyki i Metod Sztucznej Inteligencji
profesor Politechniki Śląskiej, MS 512, tel. 32 237 20 33
dr hab. inż. Waldemar Hołubowski
dr hab. inż. Waldemar Hołubowski, prof. PŚ dziekan
Dziekan
Kierownik Katedry

Katedra Zastosowań Matematyki i Metod Sztucznej Inteligencji
profesor Politechniki Śląskiej, MS 521, tel. 32 237 20 23