Pierwsza litera nazwiska: A  B  C  D  G  H  I  K  L  Ł  M  N  P  R  S  T  U  W  Z  Ż
Wpisz szukany ci±g znaków:

Pracownicy spełniaj±cy kryteria wyszukiwania:


dr hab. inż. Edyta Hetmaniok, prof. P¦
Stanowisko:prof. P¦
Funkcja:Prodziekan ds. Kształcenia, Pełnomocnik Rektora ds. Studenckich
Jednostka:Katedra Zastosowań Matematyki i Metod Sztucznej Inteligencji
Email:Edyta.Hetmaniok@polsl.pl
Telefon służbowy:32 237 20 33
Zainteresowania:metody numeryczne, metody optymalizacji, równania różniczkowe, odwrotne zagadnienie przewodnictwa ciepła, optymalizacyjne algorytmy sztucznej inteligencji.
Pokój:MS 512      (plan zajęć)
Ostatnie prace naukowe:1. Edyta Hetmaniok, J. Hristov, Damian Słota, Adam Zielonka, Identification of the heat transfer coefficient in the two-dimensional model of binary alloy solidification, Heat Mass Transf. 2017 vol. 53 iss. 5, pp. 1657-1666;
2. Adam Zielonka, Edyta Hetmaniok, Damian Słota, Inverse alloy solidification problem including the material shrinkage phenomenon solved by using the bee algorithm, Int. Commun. Heat Mass Transf. 2017 vol. 87, pp. 295-301;
3. Edyta Hetmaniok, Numerical procedure for heat transfer coefficient identification in solidification of binary alloys and its experimental verification, Numer. Heat Transf., Pt B 2015 vol. 68 iss. 2, pp. 93-114;
4. Edyta Hetmaniok, Damian Słota, Adam Zielonka, Using the swarm intelligence algorithms in solution of the two-dimensional inverse Stefan problem, Comput. Math. Appl. 2015 vol. 69 iss. 4, pp. 347-361;
5. Edyta Hetmaniok, Iwona Nowak, Damian Słota, Roman Wituła, Convergence and error estimation of homotopy analysis method for some type of nonlinear and linear integral equations, J. Numer. Math. 2015 vol. 23 iss. 4, pp. 331-344.
Magister:Politechnika ¦l±ska, 2000
Doktor:Politechnika ¦l±ska, 2005
Habilitacja:Politechnika Częstochowska, 2016
dr hab. inż. Waldemar Hołubowski, prof. P¦
Stanowisko:prof. P¦
Funkcja:Dziekan, Kierownik Katedry
Jednostka:Katedra Matematyki
Email:Waldemar.Holubowski@polsl.pl
Telefon służbowy:32 237 28 64
Zainteresowania:Algebra - teoria grup, pier¶cienie macierzy, półgrupy.
Pokój:MS 521      (plan zajęć)
Ostatnie prace naukowe:1) Symmetric words in metabelian groups. Comm. Algebra 23 (1995), no. 14, 5161-5167.
2) with Gupta C.K., On 2-symmetric words for groups, Arch. Math. (Basel) 73 (1999), no. 5, 327-331.
3) Parabolic subgroups of Vershik-Kerov's group. Proc. Amer. Math. Soc. 130 (2002), np. 9, 2579-2582.
4) Most finitely generated subgroups of infinite unitriangular matrices are free. Bull. Austral. Mat. Soc. 66 (2002), 419-423.
5) Free subgroups of the group of infinite unitriangular matrices. Internat. J. of Algebra and Computation, vol. 13, No. 2, 81-86.
Magister:Politechnika ¦l±ska, 1985
Doktor:Uniwersytet Leningradzki, 1991
Habilitacja:Uniwersytet Sankt Petersburski, 2008