Pracownicy Wydziału Matematyki Stosowanej

WSZYSCY    A    B    C    D    F    G    H    I    K    L    Ł    M    N    O    P    R    S    T    U    W    Z    Ż   


dr hab. Henryk Gacki
dr hab. Henryk Gacki, prof. PŚ
Koordynator programu Realmaths / członek zarządu Konsorcjum Realmaths

Katedra Matematyki
profesor Politechniki Śląskiej, MS 523, tel. 32 237 25 83
Gacki
mgr Michał Gacki
Biuro Dziekana
referent administracyjny, MS 523, tel. 32 237 25 83
dr inż. Piotr Gawron
dr inż. Piotr Gawron
Pełnomocnik Dziekana ds. Informatycznej Obsługi Zajęć Dydaktycznych (koordynator)
Pełnomocnik ds. Nadzoru nad oprogramowaniem licencjonowanym (koordynator)
kierownik zespołu dydaktycznego matematyków na Wydziale Matematyki Stosowanej

Katedra Matematyki
adiunkt, MS 410