Pracownicy Wydziału Matematyki Stosowanej

WSZYSCY    A    B    C    D    F    G    H    I    K    L    Ł    M    N    O    P    R    S    T    U    W    Z    Ż   


dr inż. Konrad Kaczmarek
dr inż. Konrad Kaczmarek
Pełnomocnik Dziekana ds. Promocji Wydziału (koordynator)
kierownik zespołu dydaktycznego matematyków na Wydziale Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej oraz Wydziale Chemicznym

Katedra Zastosowań Matematyki i Metod Sztucznej Inteligencji
adiunkt, MS 509 I / GiG 253, tel. 32 237 17 88
dr inż. Adrian Kapczyński
dr inż. Adrian Kapczyński
Pełnomocnik Dziekana ds. Zdalnej Edukacji
Pełnomocnik Dziekana ds. Współpracy z Przemysłem (koordynator)

Katedra Zastosowań Matematyki i Metod Sztucznej Inteligencji
adiunkt, MS 411, tel. 32 237 11 54
dr inż. Jarosław Karcewicz
dr inż. Jarosław Karcewicz
Lokalny administrator systemów informatycznych (LASI)
opiekun laboratorium 401

Katedra Zastosowań Matematyki i Metod Sztucznej Inteligencji
asystent, MS 411, tel. 32 237 11 54
dr hab. inż. Wojciech Kempa
dr hab. inż. Wojciech Kempa, prof. PŚ
kierownik zespołu dydaktycznego informatyków na Wydziale Matematyki Stosowanej

Katedra Zastosowań Matematyki i Metod Sztucznej Inteligencji
profesor Politechniki Śląskiej, MS 519, tel. 32 237 28 27
Kluger
mgr Roman Kluger
Katedra Matematyki
asystent, MS 509 II, tel. 32 237 19 83
mgr Martyna Kobielnik
mgr Martyna Kobielnik
Katedra Zastosowań Matematyki i Metod Sztucznej Inteligencji
asystent, MS 411, tel. 32 237 11 54
Komorowska
mgr inż. Katarzyna Komorowska
Biuro Dziekana
st. specjalista administracyjny, MS 501, tel. 32 237 28 64
Konkol
lic. Marianna Konkol
kierownik Biura Dziekana

Biuro Dziekana
kierownik Biura Dziekana, MS 309A, tel. 32 237 20 29 / 20 39
Kozyra
dr Paweł Kozyra
Katedra Zastosowań Matematyki i Metod Sztucznej Inteligencji
asystent, MS 509 II, tel. 32 237 19 83
prof. dr hab. Viktor Kulyk
prof. dr hab. Viktor Kulyk
Katedra Matematyki
profesor, MS 503 II
mgr Sławomir Kusiński
mgr Sławomir Kusiński
Katedra Matematyki
asystent, MS 413, tel. 32 237 13 71