Pierwsza litera nazwiska: A  B  C  D  G  H  I  K  L  Ł  M  N  P  R  S  T  U  W  Z  Ż
Wpisz szukany ciąg znaków:

Pracownicy spełniający kryteria wyszukiwania:


dr inż. Konrad Kaczmarek
Stanowisko:adiunkt
Funkcja:kierownik zespołu dydaktycznego matematyków na Wydziale Górnictwa i Geologii, Pełnomocnik Dziekana ds. Promocji Wydziału
Jednostka:Katedra Zastosowań Matematyki i Metod Sztucznej Inteligencji
Email:Konrad.Kaczmarek@polsl.pl
Telefon służbowy:32 237 17 88
Zainteresowania:Zastosowanie metod matematyki w mechanice
Pokój:MS 509 I / GiG 253      (plan zajęć)
Ostatnie prace naukowe:1) K. Kaczmarek, A. Nowak, Optymalizacja układów wibroizolacji metodą algorytmów genetycznch
2) K. Kaczmarek, A. Nowak, Sieci. Analiza i optymalizacja.
Magister:Politechnika Śląska, 1998
Doktor:Politechnika Śląska, 2006
dr inż. Adrian Kapczyński
Stanowisko:adiunkt
Funkcja:Pełnomocnik Dziekana ds. Współpracy z Przemysłem oraz Zdalnej Edukacji
Jednostka:Katedra Zastosowań Matematyki i Metod Sztucznej Inteligencji
Email:adriank@polsl.pl
Telefon służbowy:32 237 11 54
Zainteresowania:bezpieczeństwo teleinformatyczne, biometria, HCC
Hobby:pasja.it
Pokój:MS 411      (plan zajęć)
Ostatnie prace naukowe:1. On-demand cloud mind-mapping as an innovation framework in biometric systems development life cycle. -Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2014.
2. Quantitative and qualitative characteristics of fingerprint biometric templates. Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2014.
3. Internet - technical developments and applications 2. Eds: Adrian Kapczyński, Ewaryst Tkacz, Maciej Rostański. Berlin : Springer, 2012
4. Quantum e-voting cards. Marcin Sobota, Adrian Kapczyński. Internet - technical development and applications 2. Eds: Adrian Kapczyński, Ewaryst Tkacz, Maciej Rostański. Berlin : Springer, 2012.
Magister:Politechnika Śląska, 2000
Doktor:Politechnika Śląska, 2004
dr inż. Jarosław Karcewicz
Stanowisko:adiunkt
Funkcja:Lokalny administrator systemów informatycznych (LASI)
Jednostka:Katedra Zastosowań Matematyki i Metod Sztucznej Inteligencji
Email:Jaroslaw.Karcewicz@polsl.pl
Telefon służbowy:32 237 11 54
Zainteresowania:sieci komputerowe, Quality of Service (QoS) w sieciach IP, zastosowanie algorytmów sterowania przepływem ruchu sieciowego, bezpieczeństwo sieci komputerowych
Hobby:Sieci komputerowe, wycieczki rowerowe, turystyka
Pokój:MS 411      (plan zajęć)
Ostatnie prace naukowe:1) Zapewnienie niezawodności systemów operacyjnych z wykorzystaniem technologii wirtualizacji serwerów
2) Sieci typu community networks i ich zastosowania
3) Aspekty obsługi użytkowników w sieciach lokalnych korzystających z zasobów sieci rozległych
4) Metody poprawy efektywności algorytmów hierarchicznego podziału łącza w warunkach fluktuacji przepustowości łącza w sieciach LAN/WAN
Magister:Politechnika Śląska, 2002
Doktor:Politechnika Śląska, 2007
dr hab. inż. Wojciech Kempa, prof. PŚ
Stanowisko:prof. PŚ
Jednostka:Katedra Zastosowań Matematyki i Metod Sztucznej Inteligencji
Email:Wojciech.Kempa@polsl.pl
Telefon służbowy:32 237 28 27
Zainteresowania:Teoria obsługi masowej (teoria kolejek). Procesy stochastyczne. Teoria prawdopodobieństwa. Statystyka matematyczna.
Hobby:Muzyka klasyczna, literatura, turystyka górska, narciarstwo.
Pokój:MS 519      (plan zajęć)
Ostatnie prace naukowe:1) "GI/G/1/∞ batch arrival queueing system with a single exponential vacation", Mathematical Methods of Operations Research Vol. 69, Iss. 1 (2009), 81-97.
(2) "Some new results for departure process in the MX/G/1 queueing system with a single vacation and exhaustive service", Stochastic Analysis and Applications Vol. 28, No. 1 (2010), 26-43.
(3) "Some results for the actual waiting time in batch arrival queueing systems", Stochastic Models Vol. 26, No. 3 (2010), 335-356.
(4) "Departure process in finite-buffer queue with batch arrivals", Lecture Notes in Computer Science Vol. 6751 (2011), 1-13.
(5) "On main characteristics of the M/M/1/N queue with single and batch arrivals and the queue size controlled by AQM algorithms", Kybernetika Vol. 47, No. 6 (2011), 930-943.
Magister:Politechnika Śląska, 1998
Doktor:Politechnika Wrocławska, 2003
Habilitacja:Politechnika Śląska, 2014
mgr Martyna Kobielnik
Stanowisko:asystent
Jednostka:Katedra Zastosowań Matematyki i Metod Sztucznej Inteligencji
Email:Martyna.Kobielnik@polsl.pl
Telefon służbowy:32 237 11 54
Pokój:MS 411      (plan zajęć)
mgr inż. Katarzyna Komorowska
Stanowisko:st. specjalista administracyjny
Jednostka:Biuro Dziekana
Email:Katarzyna.Komorowska@polsl.pl
Telefon służbowy:32 237 28 64
Hobby:Narciarstwo, książki, wycieczki turystyczne i rowerowe
Pokój:MS 501
Ostatnie prace naukowe:1) K. Komorowska, A.J. Nowak, Poszukiwanie wartości własnych równania Helmholtza za pomocą wielokrotnej zasady wzajemności, Zeszyty Naukowe Pol. Śl., seria Matematyka-Fizyka, z. 84, 1999
Magister:Politechnika Śląska, 1992
lic. Marianna Konkol
Stanowisko:kierownik Biura Dziekana
Jednostka:Biuro Dziekana
Email:Marianna.Konkol@polsl.pl
Telefon służbowy:32 2372029/2039
Pokój:MS 309A
prof. dr hab. Viktor Kulyk
Stanowisko:profesor nadzwyczajny
Jednostka:Katedra Matematyki
Email:Viktor.Kulyk@polsl.pl
Telefon służbowy:32 237 13 43
Zainteresowania:Równania różniczkowe. Teoria sterowania. Teoria nieliniowych drgan. Inwariantne rozmaitości zakładów różniczkowych.
Hobby:Stolarstwo
Pokój:MS 525      (plan zajęć)
Ostatnie prace naukowe:1) Dichotomies and Stability in Nonautonomous Linear Systems, Taylor & Francis Inc, London 2003.
2) Issliedowania dichotomii liniejnych sistem differencjalnych urawnienij s pomoszcziu funkcji Lapunowa, Kijow, Naukowa dumka, 1990.
3) Pro wlastywist regularnosti dejakych linijnych rozszyren dynamicznych system na tori, UKRAINSKYJ MATEMATYCZNYJ ŻURNAL, 2002, т.54.№4.
4) The Invariant Toruses of Linear Extensions of Dynamic Systems, NONLINEAR OSCILLATIONS, National Academy of Sciences of Ukraine, 2001, vol. 4, no. 2, 234-240.
5) On weak regular properties of linear expansion of dynamic systems, NONLINEAR OSCILLATIONS, National Academy of Sciences of Ukraine, 1999, vol. 2, no 1, 115-127.
Magister:Czernowicy, Ukraina 1971
Doktor:Uniwersytet Kijowski, 1976
Habilitacja:Uniwersytet Kijowski, 1989
mgr Sławomir Kusiński
Stanowisko:asystent
Jednostka:Katedra Matematyki
Email:Slawomir.Kusinski@polsl.pl
Telefon służbowy:32 237 13 71
Zainteresowania:Algebra homologiczna, algebra różniczkowa, algebraizacja zagadnień analizy, topologii i probabilistyki
Hobby:Taniec (salsa kubańska, kizomba, bachata, zouk), gra na gitarze
Pokój:MS 413      (plan zajęć)
Magister:Politechnika Śląska, 2018