Pracownicy Wydziału Matematyki Stosowanej

WSZYSCY    A    B    C    D    F    G    H    I    J    K    L    Ł    M    N    O    P    R    S    T    U    W    Z    Ż   


dr inż. Jacek Uryga
dr inż. Jacek Uryga
Pełnomocnik Dziekana ds. BHP oraz Gospodarki substancjami i Odpadami Niebezpiecznymi
kierownik zespołu dydaktycznego matematyków na Wydziale Elektrycznym

Katedra Matematyki
adiunkt, MS 413, tel. 32 237 13 71