Pierwsza litera nazwiska: A  B  C  D  G  H  I  K  L  Ł  M  N  P  R  S  T  U  W  Z  Ż
Wpisz szukany ciąg znaków:

Pracownicy spełniający kryteria wyszukiwania:


dr inż. Jacek Uryga
Stanowisko:st. wykładowca
Funkcja:kierownik zespołu dydaktycznego matematyków na Wydziale Elektrycznym, Pełnomocnik Dziekana ds. BHP oraz Gospodarki substancjami i Odpadami Niebezpiecznymi
Jednostka:Katedra Matematyki
Email:Jacek.Uryga@polsl.pl
Telefon służbowy:32 237 13 71
Pokój:MS 413      (plan zajęć)
Magister:Politechnika Śląska, 1984
Doktor:Instytut Matematyki PAN, 1988