Pracownicy Wydziału Matematyki Stosowanej

WSZYSCY    A    B    C    D    F    G    H    I    J    K    L    Ł    M    N    O    P    R    S    T    U    W    Z    Ż   


Witkowski
inż. Mirosław Witkowski
Biuro Dziekana
referent techniczny, MS 526, tel. 32 237 28 37
dr hab. inż. Roman Wituła
dr hab. inż. Roman Wituła, prof. PŚ
Kierownik Katedry

Katedra Matematyki
profesor Politechniki Śląskiej, MS 513 / Elektr. 7, tel. 32 237 16 69
dr hab. inż. Adam Woryna
dr hab. inż. Adam Woryna, prof. PŚ
Katedra Matematyki
profesor Politechniki Śląskiej, MS 508 II, tel. 32 237 11 17
dr hab. inż. Marcin Woźniak
dr hab. inż. Marcin Woźniak, prof. PŚ
Pełnomocnik Dziekana ds. Lokalnej Administracji Bezpieczeństwa Informacji
Lokalny pełnomocnik ochrony danych osobowych (LPODO)

Katedra Zastosowań Matematyki i Metod Sztucznej Inteligencji
profesor Politechniki Śląskiej, MS 517, tel. 32 237 13 41
mgr Hanna Wójtowicz
mgr Hanna Wójtowicz
Biuro Dziekana
specjalista administracyjny, MS 501, tel. 32 237 20 23