Pracownicy Wydziału Matematyki Stosowanej

WSZYSCY    A    B    C    D    F    G    H    I    J    K    L    Ł    M    N    O    P    R    S    T    U    W    Z    Ż   


Witkowski
mgr inż. Mirosław Witkowski
Katedra Zastosowań Matematyki i Metod Sztucznej Inteligencji
referent techniczny, asystent, MS 525, tel. 32 237 13 43 / 28 37
dr hab. inż. Roman Wituła
dr hab. inż. Roman Wituła, prof. PŚ
Kierownik Katedry

Katedra Matematyki
profesor Politechniki Śląskiej, MS 513 / Elektr. 7, tel. 32 237 16 69
dr hab. inż. Adam Woryna
dr hab. inż. Adam Woryna, prof. PŚ
Katedra Matematyki
profesor Politechniki Śląskiej, MS 508 II, tel. 32 237 11 17
prof. dr hab. inż. Marcin Woźniak
prof. dr hab. inż. Marcin Woźniak
Pełnomocnik Dziekana ds. Lokalnej Administracji Bezpieczeństwa Informacji
Lokalny pełnomocnik ochrony danych osobowych (LPODO)

Katedra Zastosowań Matematyki i Metod Sztucznej Inteligencji
profesor, MS 517, tel. 32 237 13 41
mgr Hanna Wójtowicz
mgr Hanna Wójtowicz
Biuro Dziekana
specjalista administracyjny, MS 501, tel. 32 237 20 23