Zapraszamy na nową stronę Wydziału: www.polsl.pl/rms/
Informacje znajdujące się na obecnej stronie mogą być nieaktualne.
Pierwsza litera nazwiska: A  B  C  D  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  P  R  S  T  U  W  Z  Ż
Wpisz szukany ciąg znaków:

Pracownicy spełniający kryteria wyszukiwania:


inż. Mirosław Witkowski
Stanowisko:referent techniczny
Jednostka:Biuro Dziekana
Email:Miroslaw.Witkowski@polsl.pl
Telefon służbowy:32 237 28 37
Pokój:MS 526
dr hab. inż. Roman Wituła, prof. PŚ
Stanowisko:prof. PŚ
Jednostka:Katedra Matematyki
Email:Roman.Witula@polsl.pl
Telefon służbowy:32 237 16 69
Zainteresowania:Klasyczna analiza matematyczna, kombinatoryka, teoria liczb.
Pokój:MS 513, Wydział Elektryczny 7      (plan zajęć)
Zespół dydaktyczny:Wydział Matematyki Stosowanej, kierunek Matematyka
Ostatnie prace naukowe:1) Some Identities for the Moments of Random Variables Having a~Linear Rescaling the Student's t Distribution, J. Math. Anal. Appl. 361 (2010), 276-279 (wspólnie z D.Słotą).
2) On the Set of Limit Points of the Partial Sums of Series Rearranged by a Given Divergent Permutation, J. Math. Anal. Appl. 362 (2010), 542-552.
3) Cardano's Formula, Square Roots, Chebyshev Polynomials and Radicals, J. Math. Anal. Appl. 363 (2010), 639-647 (wspólnie z D.Słotą).
4) Ramanujan Cubic Polynomials of the Second Kind, J. Integer Sequences 13 (2010), Article 10.7.5, 1-12.
5) Inversion of Dynamic Matrices of HDD Head Positioning System, Appl. Math. Modelling 35 (2011), 1497-1505 (wspólnie z D.Słotą i T.Trawińskim).
Magister:Politechnika Śląska, 1986
Doktor:Uniwersytet Śląski, 1997
Habilitacja:Uniwersytet Łódzki, 2014
dr hab. inż. Adam Woryna, prof. PŚ
Stanowisko:prof. PŚ
Jednostka:Katedra Matematyki
Email:Adam.Woryna@polsl.pl
Telefon służbowy:32 237 11 17
Zainteresowania:Geometryczna teoria grup: grupy działające na drzewach, grupy przekształceń automatowych, sploty grup permutacji.
Pokój:MS 508 II      (plan zajęć)
Zespół dydaktyczny:Wydział Matematyki Stosowanej, kierunek Matematyka
Ostatnie prace naukowe:1) On generation of wreath products of cyclic groups by two state time varying mealy automata, International Journal of Algebra and Computation, 16 (2) (2006), 398--415.
2) The concept of duality for automata over a changing alphabet and generation of a free group by such automata, Theoretical Computer Science, 412 (45) (2011), 6420--6431.
3) The rank and generating set for iterated wreath products of cyclic groups, Communications in Algebra, 39 (7) (2011), 2622--2631.
4) The concept of self-similar automata over a changing alphabet and lamplighter groups generated by such automata, Theoretical Computer Science, 482 (2013), 96--110.
5) On the automaton complexity of wreath powers of non-abelian finite simple groups, Journal of Algebra, 405 (2014), 232--242.
6) On some universal construction of minimal topological generating sets for inverse limits of iterated wreath products of non-Abelian finite simple groups, Journal of Algebraic Combinatorics, 42 (2) (2015), 365--390.
Magister:Politechnika Śląska, 2001
Doktor:Uniwersytet Śląski, 2005
Habilitacja:Uniwersytet Śląski, 2019
dr hab. inż. Marcin Woźniak, prof. PŚ
Stanowisko:prof. PŚ
Funkcja:Pełnomocnik Dziekana ds. Lokalnej Administracji Bezpieczeństwa Informacji oraz Lokalny pełnomocnik ochrony danych osobowych (LPODO)
Jednostka:Katedra Zastosowań Matematyki i Metod Sztucznej Inteligencji
Email:Marcin.Wozniak@polsl.pl
Telefon służbowy:32 237 13 41
Zainteresowania:modelowanie systemów, sztuczna inteligencja, sieci neuronowe, wnioskowanie rozmyte, algorytmy pozyskiwanie wiedzy
Pokój:MS 517      (plan zajęć)
Zespół dydaktyczny:Wydział Matematyki Stosowanej, kierunek Informatyka
Ostatnie prace naukowe:1. A. Nowak, M.Woźniak: Analysis of the active module mechatronical systems. Zbiór refer. Konferencji "Mechanika 2008", Kaunas 2008
2. A. Nowak., M. Woźniak: Algorithm for optimization of the active module by use of the genetic algorithm. Acta Mechanica Slovaca, ISNN 1335-2393, Košice 3C/2008, str. 307-316
3. A. Nowak, M.Woźniak: Multiresolution derives analysis of module mechatronical systems. Mechanika Nr.6(74), ISNN 1392-1207, Kaunas 2008, str. 45-51
4. A. Nowak, M.Woźniak: Optimization of the active vibroisolation system for operator's cabin with the hydropneumatical element. Transactions of the Universities of Košice, ISSN 1335-2334, Košice 3/2009, str. 113-116
5. A. Nowak, M.Woźniak: The model of the active control system for vibration isolation of the cabin of the vehicle based on an artificial neural network. Zbornik Referátov 51. Medzinárodná verdická konferencia katedier castr a mechanizmov strojov, Košice-Slovensky Raj 2010, str. 219-224,
Magister:Politechnika Śląska, 2007
Doktor:Politechnika Śląska
Habilitacja:Politechnika Częstochowska, 2019
Mateusz Wójcikowski
Stanowisko:referent techniczny
Jednostka:Biuro Dziekana
Email:Mateusz.Wojcikowski@polsl.pl
Telefon służbowy:32 237 13 43
Pokój:MS 525
mgr Hanna Wójtowicz
Stanowisko:specjalista administracyjny
Jednostka:Biuro Dziekana
Email:Hanna.Wojtowicz@polsl.pl
Telefon służbowy:32 237 20 23
Pokój:MS 503 I
Magister:Uniwersytet Śląski, 2006