Pierwsza litera nazwiska: A  B  C  D  G  H  I  K  L  Ł  M  N  P  R  S  T  U  W  Z  Ż
Wpisz szukany ciąg znaków:

Pracownicy spełniający kryteria wyszukiwania:


dr inż. Sebastian Pabiasz
Stanowisko:adiunkt
Jednostka:Katedra Zastosowań Matematyki i Metod Sztucznej Inteligencji
Email:Sebastian.Pabiasz@polsl.pl
Telefon służbowy:32 237 19 83
Pokój:MS 509 II      (plan zajęć)
mgr inż. Barbara Pakleza
Stanowisko:asystent
Jednostka:Katedra Matematyki
Email:Barbara.Pakleza@polsl.pl
Telefon służbowy:32 237 13 71
Pokój:MS 413      (plan zajęć)
dr inż. Bartłomiej Pawlik
Stanowisko:asystent
Jednostka:Katedra Matematyki
Email:Bartlomiej.Pawlik@polsl.pl
Telefon służbowy:32 237 11 17
Zainteresowania:Algebra, teoria liczb, historia matematyki
Pokój:MS 508 II      (plan zajęć)
Ostatnie prace naukowe:1) The girth of Cayley graphs over Sylow 2-subgroups of the symmetric groups S_{2^n} with diagonal bases, Journal of Algebra and Its Applications, Vol. 18, No. 12 (2019), 1950237
2) The action of Sylow 2-subgroups of symmetric groups on the set of bases and the problem of isomorphism of their Cayley graphs, Algebra Discrete Mathematics, 21:2 (2016), pp. 264-281
Magister:Politechnika Śląska, 2012
Doktor:Uniwersytet Opolski, 2018
dr hab. inż. Bożena Piątek, prof. PŚ
Stanowisko:prof. PŚ
Jednostka:Katedra Matematyki
Email:Bozena.Piatek@polsl.pl
Telefon służbowy:32 237 13 71
Zainteresowania:metryczna teoria punktów stałych; geometria przestrzeni CAT(κ).
Hobby:Turystyka górska. Literatura.
Pokój:MS 413      (plan zajęć)
Ostatnie prace naukowe:1) R. Espínola, A. Fernández-León, B. Piątek, Fixed Points of Single- and Set-Valued Mappings in Uniformly Convex Metric Spaces with No Metric Convexity, Fixed Point Theory Appl. Volume 2010 (2010), Article ID 169837, 16 pages.
2) On cyclic Meir-Keeler contractions in metric spaces, Nonlinear Anal. 74 (1) (2011), 35-40.
3) Halpern iteration in CAT(κ), Acta Math. Sinica (Engl. Ser.) 27 (4) (2011), 635-646.
Magister:Politechnika Śląska, 2002
Doktor:Akademia Pedagogiczna w Krakowie, 2007
Habilitacja:Uniwersytet w Lublinie, 2019
dr inż. Mariusz Pleszczyński
Stanowisko:adiunkt
Funkcja:kierownik zespołu dydaktycznego matematyków na Wydziałach Architektury oraz Budownictwa, opiekun laboratorium
Jednostka:Katedra Zastosowań Matematyki i Metod Sztucznej Inteligencji
Email:Mariusz.Pleszczynski@polsl.pl
Telefon służbowy:32 237 17 88
Zainteresowania:Metody numeryczne, programowanie, zastosowanie matematyki.
Hobby:Filumenistyka, wszelkiego typu zagadki matematyczno-logiczne.
Pokój:MS 509 I      (plan zajęć)
Ostatnie prace naukowe:1) Application of the Adomian Decomposition Method for Solving the Stefan Problem, EUROTHERM 82 Numerical Heat Transfer 2005 September 13-16, 2005, Gliwice-Cracow, Poland.
2) The two-phase Stefan problem solved by the Adomian decomposition method, Proc. 15th IASTED Int. Conf. on Applied Simulation and Modelling, M. H. Hamza (ed.), ACTA Press, Rhodos 2006, 511-516.
3) Image reconstruction from incomplete projection data by means of iterative algebraic algorithms, Proc. International Multiconference on Computer Science and Information Technology, 2007, Wisła, Poland (ISSN 1896-7094).
4) Block-parallel algorithms for image reconstruction from incomplete projection data, Elektronoje Modelirovanie
dr inż. Jan Pochciał
Stanowisko:adiunkt
Jednostka:Katedra Matematyki
Email:Jan.Pochcial@polsl.pl
Telefon służbowy:32 237 13 71
Zainteresowania:Analiza funkcjonalna. Topologia. Teoria zbieżności.
Hobby:Szachy
Pokój:MS 413      (plan zajęć)
Ostatnie prace naukowe:1) On Mackey convergence, Bull. Acad. Polon. Math. 31 (1983), 151-155.
2) On functonal convergences, Rend. Ist. Math. Trieste 17 (1985), 47-54.
3) An example of convergence linear space, in: Generalized functions and convergence, World Scientific, Singapore 1990, 361-364.
4) Sequential characterizations of metrizability, Czechoslovak Math. J. 41 (1991), 203-215.
5) On extensions of convergences, Tatra Mt. Math. Publ. 19 (2000), 145-154.
Magister:Politechnika Śląska, 1976
Doktor:Instytut Matematyczny PAN, 1984
dr inż. Dawid Połap
Stanowisko:adiunkt
Jednostka:Katedra Zastosowań Matematyki i Metod Sztucznej Inteligencji
Email:Dawid.Polap@polsl.pl
Telefon służbowy:32 237 26 45
Zainteresowania:Sztuczna inteligencja, programowanie, przetwarzanie grafiki i sygnałów, przetwarzanie języka naturalnego.
Pokój:MS 516      (plan zajęć)
Ostatnie prace naukowe:1. Woźniak, M., Połap, D., Napoli, C. and Tramontana, E. (2016). Graphic object feature extraction system based on Cuckoo Search Algorithm. Expert Systems with Applications, 66, 20-31.
2. Połap, D. and Woźniak, M. (2016). Flexible neural network architecture for handwritten signatures recognition. International Journal of Electronics and Telecommunications, 62(2), 197-202.
3. Połap, D., Woźniak, M., Napoli, C., Tramontana, E. and Damaševičius, R. (2015, October). Is the colony of ants able to recognize graphic objects?. In International Conference on Information and Software Technologies (pp. 376-387). Springer International Publishing.
Magister:Politechnika Śląska, 2017
inż. Karol Profus
Stanowisko:referent techniczny
Jednostka:Biuro Dziekana
Email:Karol.Profus@polsl.pl
Telefon służbowy:32 237 28 37
Pokój:MS 502