Pierwsza litera nazwiska: A  B  C  D  G  H  I  K  L  Ł  M  N  P  R  S  T  U  W  Z  Ż
Wpisz szukany ciąg znaków:

Pracownicy spełniający kryteria wyszukiwania:


dr inż. Beata Bajorska-Harapińska
Stanowisko:st. wykładowca
Funkcja:kierownik zespołu dydaktycznego matematyków na Wydziale Chemicznym
Jednostka:Katedra Matematyki
Email:Beata.Bajorska@polsl.pl
Telefon służbowy:32 237 20 43
Zainteresowania:Teoria grup. Tożsamości półgrupowe. Rozmaitości.
Pokój:MS 508 I      (plan zajęć)
Ostatnie prace naukowe:1) On some properties of residually finite groups, Zeszyty Naukowe Pol. Śl., seria Matematyka-Fizyka 84 (1999), 33-42.
2) Macedońska O., Bajorska B., On subclasses of groups without free subsemigroups, Dem. Math. 33, no 1 (2000), 35-42.
3) Macedońska O., Bajorska B., On the Boffa Alternative, Coll. Math. 88 (2001), 257-261.
4) Macedońska O., Bajorska B., On positive law problems in the class of locally graded groups, Comm. Algebra 32, no. 5 (2004) 1841-1846.
Magister:Politechnika Śląska, 1997
Doktor:Uniwersytet Śląski, 2003
dr inż. Marek Balcer
Stanowisko:asystent
Jednostka:Katedra Zastosowań Matematyki i Metod Sztucznej Inteligencji
Email:Marek.Balcer@polsl.pl
Telefon służbowy:32 237 19 83
Pokój:MS 509 II      (plan zajęć)
mgr inż. Arkadiusz Banasik
Stanowisko:wykładowca
Jednostka:Katedra Zastosowań Matematyki i Metod Sztucznej Inteligencji
Email:Arkadiusz.Banasik@polsl.pl
Telefon służbowy:32 237 11 54
Pokój:MS 411      (plan zajęć)
Ostatnie prace naukowe:1. Fuzzy queries in black-scholes model for financial options. Arkadiusz Banasik. Int. J. Comput. 2005 vol. 4 iss. 1, s. 130-135.
2. Concept of multicriteria aid of choice of threshold value in biometrical authentication system. Arkadiusz Banasik, Adrian Kapczyński, Maciej Wolny. Proceedings of the 4th IEEE Workshop on Intelligent Data Acquisition Advanced Computing Systems: Technology and Applications. IDAACS 2007, Dortmund, Germany, 6-8 September 2007. New York : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2007, s. 620-622.
3. Fuzzy inference system for vulnerability risk estimation of perimeter security. Pavlo Bykovyy, Yuri Pigovsky, Anatoliy Sachenko, Arkadiusz Banasik. Proceedings of the 5th IEEE International Workshop on Intelligent Data Acquisition Advanced Computing Systems: Technology and Applications. IDAACS' 2009, Rende, Cosenza, Italy, September 21-23, 2009. Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2009, s. 380-384.
4. Fuzzy logic applied in databases for investors. Arkadiusz Banasik, Adrian Kapczyński. Proceedings of the 5th IEEE International Workshop on Intelligent Data Acquisition Advanced Computing Systems: Technology and Applications. IDAACS' 2009, Rende, Cosenza, Italy, September 21-23, 2009. Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2009, s. 612-613.
5. Model of intelligent detection mechanism against false biometric data injection in fingerprint-based authentication systems. Adrian Kapczyński, Arkadiusz Banasik. Proceedings of the 5th IEEE International Workshop on Intelligent Data Acquisition Advanced Computing Systems: Technology and Applications. IDAACS' 2009, Rende, Cosenza, Italy, September 21-23, 2009. Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2009, s. 496-498.
6. The concept of application of fuzzy logic in biometric authentication systems. Anatoliy Sachenko, Arkadiusz Banasik, Adrian Kapczyński. Proceedings of the International Workshop on Computational Intelligence in Security for Information Systems. CISIS'08. Eds: E. Corchado [et al.]. Berlin : Springer, 2009, s. 274-279 (Advances in Soft Computing ; vol. 53).
Magister:Politechnika Śląska, 2004
dr Lech Bartłomiejczyk
Stanowisko:instruktor
Jednostka:Katedra Matematyki
Email:Lech.Bartlomiejczyk@polsl.pl
Telefon służbowy:32 237 13 71
Pokój:MS 413      (plan zajęć)
dr inż. Agnieszka Bier
Stanowisko:adiunkt
Funkcja:Pełnomocnik Dziekana ds. Ankietyzacji
Jednostka:Katedra Matematyki
Email:Agnieszka.Bier@polsl.pl
Telefon służbowy:32 237 11 17
Zainteresowania:Teoria grup: grupy nilpotentne, grupy macierzy trójkątnych, podgrupy werbalne, szerokość podgrup werbalnych.
Pokój:MS 508 II      (plan zajęć)
Ostatnie prace naukowe:1) Bier A., "Verbal subgroups in the group of triangular matrices over a field of characteristic 0", J. Algebra vol. 321 (2009) 483?494
2) Bier A., "On verbal subgroups of finitely generated nilpotent groups", A&DM vol. 2 (2009) 1-10
3) Bier A., Luchowski, L., "Error analysis of stereo calibration and reconstruction", Computer Vision/Computer Graphics CollaborationTechniques, 4th International Conference, MIRAGE 2009, Rocquencourt, France, May 4-6, 2009. Proceedings, LNCS 5496, 230-242
4) Bier A., "The width of verbal subgroups in the group of unitriangular matrices over a field", Int. J. Algebra and Computation, vol. 22, no.3 (2012), 1250019, 20 pp.
5) Bier A., "On solvability of Engel equations in the group of triangular matrices over a field", Linear Algebra and Applications 438 (2013), 2320-2330
Magister:Politechnika Śląska, 2005
Doktor:Uniwersytet Śląski, 2010
dr Barbara Biły
Stanowisko:st. wykładowca
Jednostka:Katedra Matematyki
Email:Barbara.Bily@polsl.pl
Telefon służbowy:32 237 13 71
Zainteresowania:Teoria sterowania optymalnego, w szczególności sterowanie układami dyskretnymi, wielowymiarowymi.
Pokój:ośrodek Katowice 256, MS 413      (plan zajęć)
Ostatnie prace naukowe:1) Biły B. "Nieliniowe zadanie sterowania optymalnego z ograniczeniami w przypadku ogólnego modelu dwuwymiarowego", Matematyka Stosowana, nr 36, W-wa, 1993.
2) Biły B. "Optymalny regulator liniowo-kwadratowy dla układu 2-D", Zeszyty Naukowe Pol.Śl., z.72, G-ce, 1996.
3) Biły B. "Sterowanie optymalne dwuwymiarowego układu liniowego przy kwadratowym wskażniku jakości z ograniczeniami na trajektorię i sterowanie", Matematyka Stosowana, nr 40, W-wa, 1997.
4) Biły B. "Optimality conditions for 2-D nonlinear control systems, Applications Mathematicae", nr 29, W-wa, 2002.
5) Biły B., Drwal G., Grzymkowski R. "Elementy teorii katastrof i wnioskowania w warunkach niepewności, Wykłady z Modelowania Matematycznego", WPKJS, G-ce, 2004.
Magister:Uniwersytet Jagiellonski, 1981
Doktor:Uniwersytet Śląski, 1990
mgr inż. Tomasz Borecki
Stanowisko:instruktor
Jednostka:Katedra Matematyki
Email:Tomasz.Borecki@polsl.pl
Telefon służbowy:32 237 11 17
Pokój:MS 508 II      (plan zajęć)
prof. dr hab. Mykola Bratiichuk
Stanowisko:profesor nadzwyczajny
Jednostka:Katedra Zastosowań Matematyki i Metod Sztucznej Inteligencji
Email:Mykola.Bratiichuk@polsl.pl
Telefon służbowy:32 237 26 55
Zainteresowania:Zagadnienia brzegowe dla procesów stochastycznych. Teoria kolejek. Matematyczna teoria ryzyka.
Hobby:Języki obce, teatr, turystyka.
Pokój:MS 514      (plan zajęć)
Ostatnie prace naukowe:1) Properties of the operators connected with markov additive process. Theory of probability and mathematical statistics. N55, 1996, 20-29.
2) Explicit formulae and convergence rate for a system E/G/1/N. Communications in Statistics. Stochastic Models, v.18.2001.
3) Remarks on the absolute maximum of the Levy process. Advances in applied probability. v. 37, N2, 2002.
4) Application of the superposition of renewal processes to the study of batch arrival quenes. Queues Systems 44, 2003, 51-67.
Magister:Uniwersytet Kijowski, 1974
Doktor:Uniwersytet Kijowski, 1978
Habilitacja:Uniwersytet Kijowski, 1991
dr inż. Rafał Brociek
Stanowisko:adiunkt
Funkcja:Pełnomocnik Dziekana ds. Studentów Niepełnosprawnych
Jednostka:Katedra Zastosowań Matematyki i Metod Sztucznej Inteligencji
Email:Rafal.Brociek@polsl.pl
Telefon służbowy:32 237 17 88
Pokój:MS 509 I       (plan zajęć)