Pracownicy Wydziału Matematyki Stosowanej

WSZYSCY    A    B    C    D    F    G    H    I    K    L    Ł    M    N    O    P    R    S    T    U    W    Z    Ż   


mgr inż. Martyna Maciaszczyk
mgr inż. Martyna Maciaszczyk
Koordynator ds. obciążeń dydaktycznych

Katedra Matematyki
asystent, MS 508 I , tel. 32 237 20 43
dr Zbigniew Marszałek
dr Zbigniew Marszałek
opiekun laboratorium 412

Katedra Zastosowań Matematyki i Metod Sztucznej Inteligencji
adiunkt, MS 516, tel. 32 237 26 45
dr inż. Elwira Mateja-Losa
dr inż. Elwira Mateja-Losa
Pełnomocnik Dziekana ds. Kontroli Zarządczej

Katedra Zastosowań Matematyki i Metod Sztucznej Inteligencji
asystent, MS 509 II, tel. 32 237 19 83
dr inż. Marek Morawiak
dr inż. Marek Morawiak
Biuro Dziekana
samodzielny referent techniczny, MS 413, tel. 32 237 13 71