Pierwsza litera nazwiska: A  B  C  D  G  H  I  K  L  Ł  M  N  P  R  S  T  U  W  Z  Ż
Wpisz szukany ciąg znaków:

Pracownicy spełniający kryteria wyszukiwania:


mgr inż. Martyna Maciaszczyk
Stanowisko:asystent
Jednostka:Katedra Matematyki
Email:Martyna.Maciaszczyk@polsl.pl
Telefon służbowy:32 237 20 43
Zainteresowania:kryptografia
Hobby:karate kyokushin
Pokój:MS 508 I      (plan zajęć)
dr Janina Macura
Stanowisko:st. wykładowca
Jednostka:Katedra Matematyki
Email:Janina.Macura@polsl.pl
Telefon służbowy:32 237 13 71
Zainteresowania:Funkcje analityczne
Pokój:MS 413      (plan zajęć)
Ostatnie prace naukowe:1) Macura J., The Characterization of the Interior Points of the Coefficient Region for Bieberbach ? Eilenberg Functions, Matematica (Cluj) 36 (59) (1994) No. 2
2) Macura J., A Variational Method for Univalent Functions Connected with Antirgaphy, Generalizations of Complex Analysis, Banach Center Publications, Volume 37, Institute of Math. general Academy of Science, Warszawa 1996
3) Macura J., A Variational Method for Univalent Functions Connected with Antirgaphy II, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej 21, No. 162, (1997)
Magister:Uniwersytet Śląski, 1980
Doktor:Uniwersytet Śląski, 1989
dr inż. Ewelina Mainka-Niemczyk
Stanowisko:asystent
Jednostka:Katedra Matematyki
Email:Ewelina.Mainka@polsl.pl
Telefon służbowy:32 237 13 71
Zainteresowania:Topologia ogólna, analiza funkcjonalna, teoria multifunkcji.
Pokój:MS 413      (plan zajęć)
Magister:Politechnika Śląska, 2008
dr Zbigniew Marszałek
Stanowisko:st. wykładowca
Funkcja:opiekun laboratorium
Jednostka:Katedra Zastosowań Matematyki i Metod Sztucznej Inteligencji
Email:Zbigniew.Marszalek@polsl.pl
Telefon służbowy:32 237 26 45
Zainteresowania:Złożoność obliczeniowa algorytmów - programowanie równoległe. Serwery baz danych.
Pokój:MS 516      (plan zajęć)
Ostatnie prace naukowe:1) Z. Marszałek, Z. Rymarski, O metodzie interpolacji rodziny wewnętrznych i zewnętrznych pętli histerezy magnetycznej. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Automatyka z. 66, 1983, str. 179-188.
2) Z. Marszałek, Z. Rymarski, Metoda aproksymacji histerezy magnetycznej dla komputerowej analizy obwodów nieliniowych. Instytut Podstaw Elektroniki Politechniki Warszawskiej nr 1.8 Teoria Obwodów i Układów Elektrycznych, 1980, str. 144-148.
3) R. Majewski, Z. Marszałek, Iteracyjna metoda analizy żelbetowych belek i tarcz w zakresie fizycznie nieliniowym. Archiwum Inżynierii Lądowej PAN TOM XXXI z. 3/1985, str. 333-344.
4) Z. Marszałek, T. Grządziel, E. Gwarońska, Rozwiązywanie dużych układów równań liniowych w metodzie elementów skończonych dla analizy statycznej przestrzennych układów prętowych. Zastosowania informatyki w projektowaniu budownictwa, str. 131-138, INFOPRO - 85.
5) Z. Marszałek, J. Czopik, K. Nowak, A. Trojnar, O algebraicznej metodzie rekonstrukcji obrazów, Sympozjum w Katowicach ? Tomografia magnetyczno-rezonansowa, I 1985, str. 82-87.
Magister:Uniwersytet Śląski, 1978
Doktor:Politechnika Śląska, 1986
dr inż. Elwira Mateja-Losa
Stanowisko:asystent
Funkcja:Pełnomocnik Dziekana ds. Kontroli Zarządczej
Jednostka:Katedra Zastosowań Matematyki i Metod Sztucznej Inteligencji
Email:Elwira.Mateja@polsl.pl
Telefon służbowy:32 237 19 83
Zainteresowania:Zastosowanie matematyki w zagadnieniach zwiząnych z zarządzaniem i ekonomią. Metoda Dynamiki Systemowej.
Pokój:MS 509 II      (plan zajęć)
Ostatnie prace naukowe:1) On some binary programming for minimalization of pollutants emission. [W:] Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej nr 1411, Matematyka, z. 84, Gliwice 1999, s. 177-193.
2) Optymalizacja nakładów na ograniczenie emisji towarzyszącej spalaniu węgla. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Monografia, Gliwice 2000, (współautorstwo: J. Żelinski, J. Konieczynski, A. Pason-Konieczynska).
3) Some case study of optimization and simulation for supporting of learning. [W:] Systemy wspomagania organizacji SWO'2004. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, s.415-421 (współautorstwo E. Kasperska).
4) Upraszczanie struktur systemów przy pomocy symulacji na modelach typu hybrydowego ? aspekt wspomagania decyzji. [W:] Systemy wspomagania organizacji SWO'2005. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, s. 418-425, (współautorstwo E. Kasperska)
5) Simulation embedded in optimization - a key for the effective learning process in (about) complex, dynamical systems. [W:] Computational science - ICCS 2005: 5th International conference, Atlanta, USA, May 22-25, 2005. Proceedings Part3. V. S. Sunderman (red.), Berlin, Springer Verlag, 2005, s. 1040-1043, (współautorstwo E. Kasperska)
Magister:Politechnika Śląska, 1996
Doktor:Politechnika Śląska, 2007
mgr inż. Marek Morawiak
Stanowisko:instruktor
Jednostka:Katedra Matematyki
Email:Marek.Morawiak@polsl.pl
Telefon służbowy:32 237 13 71
Pokój:MS 413      (plan zajęć)