Pierwsza litera nazwiska: A  B  C  D  G  H  I  K  L  Ł  M  N  P  R  S  T  U  W  Z  Ż
Wpisz szukany ciąg znaków:

Pracownicy spełniający kryteria wyszukiwania:


dr hab. Iwona Nowak, prof. PŚ
Stanowisko:prof. PŚ
Funkcja:Pełnomocnik Dziekana ds. Współpracy z Zagranicą, Kształcenia Międzynarodowego oraz Rekrutacji studentów zagranicznych na pełne studia, Wydziałowy Koordynator programu ERASMUS
Jednostka:Katedra Zastosowań Matematyki i Metod Sztucznej Inteligencji
Email:Iwona.Nowak@polsl.pl
Telefon służbowy:32 237 19 89
Zainteresowania:Zagadnienia odwrotne. Analiza wrażliwości. Metoda Elementów Brzegowych, metody optymalizacji; heurystyczne metody numeryczne (algorytmy genetyczne i mrówkowe)
Pokój:MS 306      (plan zajęć)
Ostatnie prace naukowe:1. Iwona Nowak, Jacek Smołka, Andrzej J. Nowak "An effective 3-D inverse procedure to retrieve cooling conditions in an aluminum alloy continuous casting problem" Applied Thermal Engineering 30(10), (2010), pp.1140-1151
2. Iwona Nowak, Jacek Smołka, Andrzej J. Nowak "Application of Bezier Surfaces to the 3-D Inverse Geometry Problem in Continuous Casting", Inverse Problems in Science and Engineering 19(1), (2011), pp.78-86.
3. Edyta Hetmaniok, Iwona Nowak, Damian Słota, Roman Wituła "Application of the homotopy perturbation method for the solution of inverse heat conduction problem" International Communications in Heat and Mass Transfer 39(1), (2012), pp.30?35
4. Grzegorz Nowak, Iwona Nowak "Shape Design of Internal Cooling Passages within the Turbine Blade" Engineering Optimization 44(4), (2012), pp. 449-466
5. Grzegorz Nowak, Iwona Nowak: "Optimization of Airfoil's Cooling Passages" in "Cooling Systems: Energy, Engineering and Applications", Aaron I. Shanley (eds.), pp. 99-134, Nova Science, New York 2011.
Magister:Politechnika Śląska, 1995
Doktor:Politechnika Śląska, 2003
Habilitacja:Politechnika Śląska, 2019