Pracownicy Wydziału Matematyki Stosowanej

WSZYSCY    A    B    C    D    F    G    H    I    J    K    L    Ł    M    N    O    P    R    S    T    U    W    Z    Ż   


dr hab. Iwona Nowak
dr hab. Iwona Nowak, prof. PŚ
Pełnomocnik Dziekana ds. Współpracy z Zagranicą, Kształcenia Międzynarodowego oraz Rekrutacji studentów zagranicznych na pełne studia

Katedra Zastosowań Matematyki i Metod Sztucznej Inteligencji
profesor Politechniki Śląskiej, MS 306, tel. 32 237 19 89