Pierwsza litera nazwiska: A  B  C  D  G  H  I  K  L  Ł  M  N  P  R  S  T  U  W  Z  Ż
Wpisz szukany ciąg znaków:

Pracownicy spełniający kryteria wyszukiwania:


dr Alicja Samulewicz
Stanowisko:st. wykładowca
Jednostka:Katedra Matematyki
Email:Alicja.Samulewicz@polsl.pl
Telefon służbowy:32 237 13 71
Zainteresowania:Topologia nieskończenie wymiarowa. Teoria continuów. Deskryptywna teoria mnogości.
Pokój:MS 413      (plan zajęć)
Ostatnie prace naukowe:1) Prajs J.R i Swół A., On continua comparable with all continua
2) Charatonik W.J., Samulewicz A., On size mappings, Rocky Mountain J. Math. 32 (2002), no 1, 45-69.
3) Samulewicz A., The space of size maps is homeomorphic to the Hilbert space l2, Bol. Sob=c. Mat. Mexicana 9 (2003), no 3, 287-290.
4)Samulewicz A., The hyperspace of hereditarily decomposable subcontinua of a cube is the Hurewicz set, Topology and its Applications 154 (2007), str. 985-995.
5) Krupski P. i Samulewicz A., Strongly countable dimensional compacta form the Hurewicz set, Topology and its Applications 154 (2007), str. 996-1001.
Magister:Uniwersytet Wrocławski, 1993
Doktor:Uniwersytet Wrocławski, 2003
dr hab. Beata Sikora, prof. PŚ
Stanowisko:prof. PŚ
Funkcja:Pełnomocnik Dziekana ds. Zarządzania Projektami
Jednostka:Katedra Matematyki
Email:Beata.Sikora@polsl.pl
Telefon służbowy:32 237 25 38
Zainteresowania:Teoria sterowania: sterowalność układów dynamicznych z opóźnieniami; analiza danych; e-learning
Pokój:MS 518, AEiI 622a      (plan zajęć)
Ostatnie prace naukowe:1) B. Sikora, J. Klamka, On constrained stochastic controllability of dynamical systems with multiple delays in control, Bull. Pol. Acad. Sci., Tech. Sci., 2012, vol. 60 no. 2, 301-305;
2) J. Kabiesz, B. Sikora, M. Sikora, Ł. Wróbel, Application of rule-based models for seismic hazard prediction in coal mines, Acta Montanistica Slovaca, 2013, vol 18, no 3, 262-277;
3) B. Sikora, Controllability of time-delay fractional systems with and without constraints, IET Control Theory Appl., 2016, vol. 10, no 3, 320-327;
4) B.Sikora, Controllability criteria for time-delay fractional systems with retarded state, International Journal of Applied Mathematics and Computer Science, 2016, vol.26, no. 6, pp. 521-531;
5) B. Sikora, J. Klamka, Cone-type constrained relative controllability of semilinear fractional systems with delays, Kybernetika, 2017, vol. 53, no. 2, pp. 370-381;
6) B. Sikora, J. Klamka, Constrained controllability of fractional linear systems with delays in control, Systems & Control Letters, 2017, vol. 106, pp. 9-15
Magister:Uniwersytet Śląski, 1995
Doktor:Politechnika Śląska, 2002
Habilitacja:Politechnika Śląska, 2017
dr inż. Piotr Słanina
Stanowisko:wykładowca
Jednostka:Katedra Matematyki
Email:Piotr.Slanina@polsl.pl      (strona www)
Telefon służbowy:32 237 11 17
Zainteresowania:Teoria grup: tożsamości półgrupowe, grupy generowane przez półgrupy, grupy wolne. Teoria gier (ogólnie).
Hobby:Matematyka, turystyka rowerowa, piłka nożna
Pokój:MS 508 II      (plan zajęć)
Ostatnie prace naukowe:1) Macedońska O., Słanina P., GB-Problem in the class of locally graded groups, Communications in Algebra (36), (2008), 842-850
2) Tomaszewski W., Słanina P., Groups generated by (near) mutually Engel periodic pairs, Bolletino U.M.I. (8) 10-B (2007), 485-497
3) Słanina P., Ore congruences and their properties, Zeszyty Naukowe Pol. Śl. (91), (2004), 289-297
4) Słanina P., On some free groups generated by matrices, Demonstratio Mathematica (37), (2004), 55-61
Magister:Politechnika Śląska, 1999
Doktor:Uniwersytet Śląski, 2005
dr hab. inż. Damian Słota, prof. PŚ
Stanowisko:prof. PŚ
Funkcja:Prodziekan ds. Ogólnych, Kierownik Katedry
Jednostka:Katedra Zastosowań Matematyki i Metod Sztucznej Inteligencji
Email:Damian.Slota@polsl.pl
Telefon służbowy:32 237 26 37
Zainteresowania:Metody numeryczne zagadnień odwrotnych oraz inne zastosowania matematyki.
Hobby:Opera i muzyka poważna, tenis
Pokój:MS 515      (plan zajęć)
Ostatnie prace naukowe:1) Solving the Inverse Stefan Design Problem Using Genetic Algorithms, Inverse Probl. Sci. Eng. 16 (2008), 829-846.
2) Identification of the Cooling Condition in 2-D and 3-D Continuous Casting Processes, Numer. Heat Transfer B 55 (2009), 155-176.
3) Cardano's Formula, Square Roots, Chebyshev Polynomials and Radicals, J. Math. Anal. Appl. 363 (2010), 639-647 (wspólnie z R.Witułą).
4) Restoring Boundary Conditions in the Solidification of Pure Metals, Comput. & Structures 89 (2011), 48-54.
5) Homotopy Perturbation Method for Solving the Two-Phase Inverse Stefan Problem, Numer. Heat Transfer A 59 (2011), 755-768.
Magister:Politechnika Śląska, 1993
Doktor:Politechnika Śląska, 1999
Habilitacja:Politechnika Częstochowska, 2012
dr inż. Roksana Słowik
Stanowisko:adiunkt
Jednostka:Katedra Matematyki
Email:Roksana.Slowik@polsl.pl
Telefon służbowy:32 237 11 17
Zainteresowania:macierze nieskończone
Pokój:MS 508 II      (plan zajęć)
Ostatnie prace naukowe:1) The lower central series of subgroups of the Vershik-Kerov group, Linear Algebra Appl. 436 (2012), 2299 - 2310
2) Parabolic subgroups of column-finite infinite matrices, Linear Algebra Appl. 437 (2012), 519 - 524 (wspólnie z W. Hołubowskim).
3) On one property of normal subgroups of infinite unitriangular matrices, Linear Algebra Appl. 437 (2012), 2300 - 2307.
4) Expressing infinite matrices as products of involutions, Linear Algebra Appl. 438 (2013), 399 - 404.
5) Real elements in T_n(K), Linear Multilinear Algebra 61 (2013), 667 - 677.
Magister:Politechnika Śląska, 2010
mgr Barbara Smoleń
Stanowisko:asystent
Jednostka:Katedra Matematyki
Email:Barbara.Smolen@polsl.pl
Telefon służbowy:32 237 13 71
Zainteresowania:analityczna i algebraiczna teoria liczb, teoria Ramsey'a, macierze związane z grafami
Hobby:kostki Rubika, origami modułowe, wycieczki górskie, pływanie
Pokój:MS 413      (plan zajęć)
Magister:Politechnika Śląska, 2018
dr inż. Marcin Sobota
Stanowisko:adiunkt
Funkcja:Pełnomocnik Dziekana ds. Ochrony i Komercjalizacji Własności Intelektualnej
Jednostka:Katedra Zastosowań Matematyki i Metod Sztucznej Inteligencji
Email:Marcin.Sobota@polsl.pl
Telefon służbowy:32 237 11 54
Zainteresowania:głosowanie elektroniczne, bezpieczeństwo systemów komputerowych, komputery kwantowe, kryptografia kwantowa
Pokój:MS 411      (plan zajęć)
Ostatnie prace naukowe:1. Sobota M., Kapczyński A., Banasik A.: Application of quantum cryptography protocols in authentication process. Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems (IDAACS), 2011 IEEE 6th International Conference. 799-802.
2. Sobota M.: Teorie kwantowe jako podstawa nowoczesnej kryptografii. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacja i Zarządzanie z. 61 nr kol.1873, str. 277-283, Gliwice 2012.
3. Sobota M., Kapczyński A.: Quantum e-voting cards. Internet - Technical Developments and Applications 2. Advances in Intelligent and Soft Computing, 2012, Volume 118/2012, 227-233. Wydawnictwo Springer Verlag.
4. Sobota M.: Dystrybucja klucza kwantowego z wykorzystaniem protokołu SARG. Komputerowe systemy zarządzania i sterowania. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. 2013
5. Sobota M.: Teleportacja nieznanego stanu kwantowego. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacja i Zarządzanie z. 68 str. 397-402, Gliwice 2014
Magister:Politechnika Śląska, 2001
Doktor:Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN, 2006
dr inż. Zdzisław Sroczyński
Stanowisko:adiunkt
Funkcja:Pełnomocnik Dziekana ds. Bazy Ekspertów i Aparatury, opiekun laboratorium
Jednostka:Katedra Zastosowań Matematyki i Metod Sztucznej Inteligencji
Email:Zdzislaw.Sroczynski@polsl.pl      (strona www)
Telefon służbowy:32 237 19 83
Zainteresowania:Technologie internetowe, jezyki opisu dokumentów, rozpoznawanie obrazów, przetwarzanie jezyków.
Hobby:Podróże, modelarstwo.
Pokój:MS 509 II      (plan zajęć)
Ostatnie prace naukowe:1) Prezentacja dokumentów internetowych zawierających złożoną notację matematyczną dla potrzeb osób niewidomych, Studia Informatica vol. 24, No 3 (55), Gliwice 2003.
2) Serwer WWW jako serwer dokumentów zawierających złożoną notację matematyczną, Studia Informatica vol. 23, No 2B (49), Gliwice 2002.
3) MathML - język opisu wyrażeń matematycznych w dokumentach internetowych, Studia Informatica vol. 21, No 3 (41), Gliwice 2000
4) Automatyczne rozpoznawanie struktury dokumentów zawierających złożoną notację matematyczną - materiały XI Konferencji Sieci Komputerowe.
5) E-learning szansą edukacyjną dla niepełnosprawnych. Rozwiązania organizacyjne i technologiczne, [współautor: J. Żukowska-Budka] w: Internet w społeczeństwie informacyjnym (red. A. Grzywak).
Magister:Politechnika Śląska, 1997
Doktor:Politechnika Śląska, 2011
dr inż. Andrzej Starosolski
Stanowisko:st. wykładowca
Jednostka:Katedra Matematyki
Email:Andrzej.Starosolski@polsl.pl
Telefon służbowy:32 237 13 71
Zainteresowania:Topologia, teoria mnogościowa.
Pokój:MS 413      (plan zajęć)
Ostatnie prace naukowe:1) Machura M., Starosolski A.: How high can Baumgartner's I-ultrafilters lie in the P-hierarchy?, Arch. Match. Log. (2015) vol 54 iss. 5/6, 555-569
2) Starosolski A.: Cascades, order, and ultrafilters, Ann. Pure Appl. Logic 2014 vol. 165 iss. 10, s. 1626–1638
3) Starosolski A.: Ordinal ultrafilters versus P-hierarchy, Central Eur. J. Math. 2014 vol. 12 iss. 1, s. 84-96
4) Starosolski A.: P-hierarchy on ??, J. Symb. Log. 2008 vol. 73 iss. 4, s. 1202-1214
5) Dolecki S., Starosolski A., Watson S.: Extension of multisequences and countably uniradial classes of topologies, Commentat. Math. Univ. Carolinae 2003 vol. 44 nr 1, s. 165-181
Magister:Politechnika Śląska, 1998
Doktor:Uniwersytet Burgundzki, Dijon, 2003