Pracownicy Wydziału Matematyki Stosowanej

WSZYSCY    A    B    C    D    F    G    H    I    J    K    L    Ł    M    N    O    P    R    S    T    U    W    Z    Ż   


dr Alicja Samulewicz
dr Alicja Samulewicz
Katedra Matematyki
adiunkt, MS 413, tel. 32 237 13 71
Sawicz
dr Katarzyna Sawicz
Katedra Matematyki
asystent, MS 508 I , tel. 32 237 20 43
dr hab. Beata Sikora
dr hab. Beata Sikora, prof. PŚ
Pełnomocnik Dziekana ds. Zarządzania Projektami

Katedra Matematyki
profesor Politechniki Śląskiej, MS 518 / AEiI 622a, tel. 32 237 25 38
dr inż. Piotr Słanina
dr inż. Piotr Słanina
Katedra Matematyki
adiunkt, MS 508 II, tel. 32 237 11 17
prof. dr hab. inż. Damian Słota
prof. dr hab. inż. Damian Słota
Katedra Zastosowań Matematyki i Metod Sztucznej Inteligencji
profesor, MS 515, tel. 32 237 26 37
dr inż. Roksana Słowik
dr inż. Roksana Słowik
Pełnomocnik Dziekana ds. Monitorowania Karier Absolwentów

Katedra Matematyki
adiunkt, MS 508 II, tel. 32 237 11 17
Smuda
mgr Adrian Smuda
Katedra Matematyki
asystent, MS 513, tel. 32 237 16 69
dr inż. Marcin Sobota
dr inż. Marcin Sobota
Pełnomocnik Dziekana ds. Ochrony i Komercjalizacji Własności Intelektualnej (koordynator)

Katedra Zastosowań Matematyki i Metod Sztucznej Inteligencji
adiunkt, MS 411, tel. 32 237 11 54
dr inż. Zdzisław Sroczyński
dr inż. Zdzisław Sroczyński
Pełnomocnik Dziekana ds. Bazy Ekspertów i Aparatury
opiekun laboratorium 510

Katedra Zastosowań Matematyki i Metod Sztucznej Inteligencji
adiunkt, MS 509 II, tel. 32 237 19 83
dr inż. Andrzej Starosolski
dr inż. Andrzej Starosolski
Katedra Matematyki
adiunkt, MS 413, tel. 32 237 13 71
Stecuła
mgr inż. Beniamin Stecuła
Katedra Zastosowań Matematyki i Metod Sztucznej Inteligencji
asystent, MS 411, tel. 32 237 11 54